Qpony - promocje Douglas

Dostępna pod adresem https://www.qpony.pl/douglas , rewelacyjna oferta upustowa pełnowartościowych artykułów kosmetyczno-perfumeryjnych, została utworzona we współpracy z wyspecjalizowaną firmą działającą w domenie szeroko rozumianej aktywności marketingowo-promocyjnej realizowanej przy użyciu nowoczesnych metod i środków dostępu do informacji. Działalność firmy opiera się na dążeniach tak producentów czy dystrybutorów towarów – wizerunek i promocja, jak i potencjalnych nabywców czy konsumentów – cena, do pozyskiwania jak największych korzyści w wyniku ich interakcji, np. transakcji handlowej.