kierunki studiów Łódź

Łódź to coraz prężniej rozwijające się miasto określane mianem ośrodka konferencyjnego, logistycznego, kulturalnego, a nawet naukowego. W jego obrębie znajdują się takie obiekty publiczne jak Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Aka­de­mia Mu­zyczna im. G. i K. Bacewiczów, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych im. W. Strze­mińskie­go oraz słynna wśród aktorów Państwowa Wyższa Sz­koła Fil­mowa, Te­le­wizyjna i Te­atralna im. L. Schil­le­Ra.

            Kierunki studiów jakie oferuje Łódź dostępne są na stronie internetowej http://studia-lodz.opinieouczelniach.pl/. To tam znajdują się także informacje na temat proponowanego zaplecza rozrywkowego. W Łodzi odbywa się wiele imprez kulturalnych związanych z takim kategoriami jak muzyka, teatr, literatura, czy film. Festiwale i przeglądy są tu na porządku dziennym. Ponadto w mieście funkcjonuje m.in. Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, a także Muzeum Sztuki z najbogatszymi w kraju zbiorami sztuki współczesnej. Łódź słynie również z jednego z najdłuższych deptaków w Europie – ulicy Piotrkowskiej.